This project is read-only.

error with <xrd:issue/> tag

I am testing an adapter generated with the program "xtee.gen.exe". When I invoke this service from a user application the service runs correctly When I try to invoke this service from the roksne...

Id #13 | Release: None | Updated: Jul 13 at 10:00 PM by fredycuello | Created: Jul 13 at 10:00 PM by fredycuello

Logimine paralleelsete päringute korral

Kui käivitada paralleelselt mitu samaaegset päringut, siis võib juhtuda, et üritatakse tekitada mitu samanimelist logifaili. message-path-format ei ole konfiguratsioonis määratud, seega kasutan va...

Id #12 | Release: None | Updated: Nov 1, 2016 at 9:19 AM by rene98c | Created: Feb 23, 2016 at 8:09 PM by agukasm

Nimeruumide kasutamine genereeritud koodis

Failides AndmekoguXteeQuery.cs AndmekoguXteeService.cs XteeOperationMetainfoList.cs andis doc/literal stiilis WSDLi pealt genereeritud koodi kompileerimisel vigu, et vastavaid nimeruume ei le...

Id #11 | Release: None | Updated: Thu at 11:16 PM by rene98c | Created: Apr 24, 2015 at 8:33 AM by etlanta

Tugi "õhema/tükeldatud" wsdl'iga genereerimiseks

Osadel süsteemidel on plaanis hakata andma wsdl-e nn "õhemal kujul". See tähendab, et enamusest wsdl-ist istub teisel aadressil ja nendele viidatakse umbes nii -> <import namespace="http://produc...

Id #10 | Release: X-tee.NET 2.0-alpha1 | Updated: Thu at 11:16 PM by rene98c | Created: Mar 2, 2015 at 2:40 PM by jonnepitk

Failide serialiseerimine/deserialiseerimine mälust

Edastan küsimuse/muudatuse... Praegune generaator küll toetab MIME attachmentide kasutamist kuid näib tegevat eelduse, et serveeritavad loetakse ja kirjutatakse failisüsteemis. Osades süsteemides...

Id #9 | Release: X-tee.NET 2.0-alpha1 | Updated: Thu at 11:16 PM by rene98c | Created: Mar 2, 2015 at 1:27 PM by jonnepitk

XTEE v. 5 ja selle tugi...

Hetke generaator ja core on arendadud toetamaks XTEE versioon 4. Kuid liigutakse uuema versiooni suunas, mistõttu generaatori ja Xtee.Core vastavusse viimine on vältimatu. Wsdl-id, mida kasutatkase...

Id #8 | Release: X-tee.NET 2.0-alpha1 | Updated: Thu at 11:16 PM by rene98c | Created: Mar 2, 2015 at 12:03 PM by jonnepitk

Make EnumerableExtensions to internal class

http://xtee.codeplex.com/SourceControl/latest#Src/Xtee.Core/EnumerableExtensions.cs This is very annoying when R# picks up wrong reference

Id #7 | Release: X-tee.NET 2.0-alpha1 | Updated: Thu at 11:16 PM by rene98c | Created: Dec 12, 2014 at 1:06 PM by AndreiReinus

Generated Soap Fault message stuck on secure server

Kui saata näiteks KISTEE-sse päring, mille peale KISTEE annab näiteks NullReferenceException-i, siis saadetakse response sellisel kujul (fiddler): <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><SOAP-ENV:En...

Id #6 | Release: X-tee.NET 1.0.6 | Updated: Thu at 11:16 PM by rene98c | Created: Dec 19, 2013 at 11:06 AM by Peeter_Kobu

Conflict if schema object has same name as message

Soovime kasutada andmekogu taitis teenust Paring4. Genereeritud kood ei kompileerinud StandardPais objekti pärast. Kui eemaldasime selle (kuna ei näinud, et seda kasutakse kuskil meile vajalikus...

Id #5 | Release: X-tee.NET 1.0.5 | Updated: Thu at 11:16 PM by rene98c | Created: Oct 23, 2013 at 3:23 PM by laurmagi

RR bug - schema doesn't correspond to data response (RR96Response)

Expected : >>RR96Response>Veakood, but was : Elukohaandmed varem oli isikukood/keha

Id #4 | Release: None | Updated: Thu at 11:16 PM by rene98c | Created: Oct 17, 2013 at 10:27 AM by laurmagi