Raamistik X-Tee projektidega liidestumiseks .NET platvormil.
  • Kliendi rollis : kus generaatori abi genereeritakse wsdlist kood suhtlemaks erinavate X-Tee teenustega.
  • Serveri rollis : vastupidiselt kliendile saab panna kokku teenuseid sama koodibaasi pealt.

Koodi- ja konfiguratsiooninäited
X-Tee

Last edited Mar 18, 2015 at 11:30 AM by rene98c, version 22