Lühidalt

Antud lahendus on loodud X-Tee projektidega liidestumise lihtsustamiseks .NET platvormil.
Lahendust saab kasutada:
  • Kliendi rollis : kus generaatori abi genereeritakse etteantud wsdl-ist kogu vajalik spetsiifiline kood, mille kompileerimisel on kättesaadavad valmis struktuurid päringu teele saatmiseks.
  • Serveri rollis : Saab sarnaselt genereerida wsdl-i pealt vajaliku koodi ja paari konfigureerimisvõtte ja teenuse implementeerimisega saab püsti valmis x-tee teenuse.
Koodi- ja konfiguratsiooninäited

Last edited Oct 29, 2013 at 11:33 AM by rene98c, version 19